Göz Kapağı Estetiği Nedir

Mayıs 3, 2021by admin0
277221314_375485181249898_7017231555241642127_n
275468128_485993453137444_2951919746571990022_n
273050357_463773192026137_6859841286953560695_n

Blefaroplasti göz kapağında yaptığımız estetik düzeltmelerin genel adıdır. Göz kapağı estetiği, oküloplastik cerrahinin en sık ameliyat alanlarından biridir.

Hangi durumlarda Blefaroplasti estetiği yapılır?

Üst göz kapağındaki cilt fazlalıkları, cilt altındaki kas ve bağ dokudaki zayıflıklar, yağ dokusundaki öne doğru fıtıklaşmalar ya da çökmeler, göz yaşı bezinin sarkmaları; alt göz kapağındaki gevşemeye bağlı sarkmalar, yağ torbalanmaları, cilt fazlalıkları, kapak-yanak arasındaki çökme alanları, alt kapağın ligamanlarındaki zayıflıklar blefaroplasti ameliyatlarıyla giderilebilmektedir.

Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) nasıl yapılır?

Göz kapağı estetiği ameliyatlarında pek çok teknik mevcuttur. Öncelikle hastanın göz ve oküloplastik muayenelerinin detaylıca yapılması ve hastanın göz ve kapak fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tecrübeli bir cerrah, pek çok farklı tekniğe hakimdir, muayene sonucu hastası için en uygun tekniği tespit ederek uygulayabilecektir.

Göz kapağı estetiği ameliyatı (Blefaroplasti), lokal anestezi altında yapılabileceği gibi, hastanın ve doktorun tercihine bağlı olarak sedasyon (damardan verilen ilaçla uyku hali) ya da genel anestezi altında da yapılabilmektedir.

Ameliyat masasında son ölçümler ve işaretlemeler titizlikle yapıldıktan sonra ameliyat bölgesini uyuşturmak ve kanamayı önlemek için lokal anestezi dediğimiz iğneler yapılır. Bu esnada hastanın iğneleri hissetmemesi için sedasyon uygulaması yapılmaktadır.

Blefaroplasti ameliyatı, kesileri tercihe göre bistüri (çelik bıçak) radyofrekans, elektrokoter, lazer yardımıyla yapılabilir. Fazlalık dokuların çıkartılması, yağların alınması ya da yer değiştirilmesi, sarkan dokuların sıkılaştırılması ve yerine yerleştirilmesi işlemlerinin ardından kesiler kapatılır ve ameliyata son verilir.

Üst Göz Kapağı Estetiği

Üst göz kapağı estetiği çoğu zaman hafife alınmakta ve basit bir cilt alımı ve dikiş atımı şeklinde algılanmaktadır. Halbuki üst göz kapağı estetiği planlama aşamasından ameliyat tekniğine pek çok ince detay içermektedir.

Hastanın problemi iyice değerlendirilmelidir ve ameliyata girmeden önce sadece cildin mi, yoksa hem cilt hem cilt altı dokusunun mu alınacağı, cilt altı doku alınacaksa hangi kısmının ve ne miktarda alınacağı, yağ fıtıklaşması ve çökmesi alanlarının önceden tespiti, eşlik eden göz yaşı bezi sarkması olup olmadığı, eşlik eden gerçek göz kapağı düşüklüğü (ptozis) varlığı, tedavi edilmesi gereken kaş düşüklüğü olup olmadığı, göz yüzeyi ve kirpikli kapak kenarı rahatsızlıklarının varlığı detaylıca değerlendirilmelidir.

Hastanın detaylı ameliyat planı çıkartıldıktan sonra, ameliyat masasında gizli kesinin ve katlantının seviyesi titizlikle işaretlenir ve fazlalık cilt miktarı yine titizlikle ölçülür. Bu aşamadaki özensizlik yara izi, fazla deri alımına bağlı gözlerde kapanmama gibi çok önemli problemlere yol açabilmektedir. Ardından hasta uyutularak lokal anestezi uygulaması yapılır. Steril boyanma ve örtünmeyi takiben, cerrahın tercih edeceği kesici kullanılarak, planlanmış olan doku alımı gerçekleştirilir. Bu aşamada cerrahın tecrübesi ameliyatın estetik sonucu açısından büyük önem arz etmektedir. Çoğu zaman gerekli olduğu halde alınmayan sarkmalar, ya da gereksiz olarak alınan dokular, hastaların tekrar ameliyat edilme ihtiyacını doğurmaktadır.

Gerekli durumlarda kaş düşüklüğü, kapak ptozisi, göz yaşı bezi sarkması da üst göz kapağı estetiği (blefaroplasti) ameliyatı esnasında eş zamanlı olarak düzeltilir. Gerekli olduğu halde yapılmayan bu ilaveler nedeniyle pek çok hasta blefaroplasti ameliyatından gerekli verimi alamayabilmektedir.

Blefaroplasti ameliyatı bitiminde gizli bir katlantı içerisinde planlanmış olan kesiler estetik dikişlerle kapatılır.

Alt Göz Kapağı Estetiği

Alt göz kapağı estetiği, oküloplastik cerrahiye en sık başvurulan ve en tecrübe gerektiren ameliyatlar arasındadır. Alt göz kapağı, yanakla bütünlük gösteren kompleks bir yapıdır ve hatalı işlemlerde göz organımız oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayabilmektedir. O nedenle, bu ameliyatı olmak isteyen hastalar, mutlaka bu konuda çok ciddi tecrübesi bulunan hekim arayışı içerisinde olmalıdırlar.

Alt göz kapağı estetik ameliyatları, genellikle alt kapaktaki sarkmalar, torbalar, koyu halkalar ve yorgun göz görünümü nedeniyle talep görmektedir. Bu ameliyat öncesi detaylı bir değerlendirme ile torbalanmanın kaynağı, alt kapağı stabilize eden yapılardaki gevşeklikler, kapak-göz ilişkisi, kapak kirpikli kenarının rahatsızlıkları, alt kapak iç köşesinden başlayan göz yaşı boşaltım sisteminin durumu detaylıca değerlendirilmelidir.

Değerlendirme sonrası, olası pek çok teknikten hasta için en uygun olanı planlanır ve detayları hasta ile paylaşılır.

Alt kapak estetiğini bozan yağ torbalarının alımı veya yer değiştirilmesi işlemi, tercihen göz kapağının içerisinden (konjonktiva denilen pembe dokudan) yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Bazı uygun hastalarda, kirpik hattının hemen altından yapılacak kesi ile de güzel bir sonuç almak mümkündür, ancak çok önemli püf noktalarına dikkat etmek gerekmektedir.

Önceden yapılan plan doğrultusunda, her kapakta bulunan 3 tane komşu yağ dokudan hangilerine ve ne oranda müdahale edileceği, ne miktarda yağ dokunun yer değiştirileceği ameliyat esnasında cerrahın tecrübesi doğrultusunda gerçekleştirilir. Bazı hastalarda hiç yağ alınmadan şekillendirilerek kapak-yanak arasındaki boşluklara transfer edilmek suretiyle hem torbalardan, hem de halkalara neden olan boşluklardan kalıcı olarak kurtulmak mümkün olmaktadır.

Cilt fazlası alt kapaklardaki en hafif problemdir, cilt mümkün olduğu kadar az alınmalı ya da hiç dokunulmamalıdır. Alt kapak estetiği ameliyatı bazen cilt alımından ibaret zannedilmekte ve gereksiz cilt alımı yapılarak hem esas problemin düzelmemesine, hem de alt kapaklarda dışa dönme, aşağı sarkmaya neden olunarak göz yüzeyinde ciddi hasarlar oluşturan estetik ve fonksiyonel problemlere neden olunabilmektedir.

Kapak ligamanlarının gevşekliği mutlaka önceden tespit edilerek ameliyatın son aşamasında gerekli serbestleştirme ve sıkılaştırmalar yapılmalıdır. Bu esnada çoğu zaman yanağın yağ dokusunun askılanması, ya da orta yüz germe gerekli olmakta ve bu işlemler kapak-yanak geçişinde mükemmel bir bütünlük sağlanmanın yanı sıra, ameliyat sonrası kapağın gözden uzaklaşmasını, dışa kıvrılmasını, aşağı sarkmasını engellemektedir.

Cerrah tecrübesi ile kapak dış köşesini, uzun vade için planladığı düzeyden bir miktar yukarıya yerleştirerek, ameliyattan 2 hafta sonra ideal yere oturmuş olmasını temin edecektir. Bu işlem için pek çok alternatif yöntem mevcuttur. Eğer kapakta yaşa bağlı uzama söz konusu ise kısaltma işlemi yapılarak, böyle bir durum söz konusu olmayan hastalarda kesi yapmaksızın özel tekniklerle dış köşeyi yükseltmek ve kapak köşesini askılamak mümkün olmaktadır.

Alt kapak estetiği ameliyatı çoğu zaman cilt kesisi yapılmadan ve gizli kesilerden yapıldığı için ameliyat izi söz konusu olmayacaktır.

Blefaroplasti Sonrası İyileşme

Göz kapağı estetiği sonrası, ameliyat bölgesine antibiyotikli pomad ve buz uygulanarak hasta 2-3 saat odasında gözlenir. Gözleri kapatmaya veya bandlamaya ihtiyaç yoktur. Herhangi bir problem izlenmezse, hasta aynı gün taburucu edilir ve 48-72 saat kadar aralıklı buz uygulaması yapılır.

Yara yerine 1 hafta kadar sabah akşam antibiyotikli göz pomadı uygulanması tavsiye edilir. Şişlik ve morluk olağandır ve hastanın yapısına, ameliyatın tipine bağlı olarak 1-2 gün ile 1-2 hafta kadar sürebilir. İyileşmenin hızlı ve düzgün olması, ilk 2-3 gün yapılacak istirahate ve aktivitenin kısıtlanmasına da bağlı olacağı için, ilk günler öne eğilmek, ağırlık kaldırmak, uzun yürüyüşler yapmak tavsiye edilmez.

İlk 4-5 gün yara yerlerine su temas etmemesi uygun olacaktır. Dikişler 6-7. günlerde alınır, sonrasında özel bir tedaviye ihtiyaç yoktur. Herhangi bir keside 4-6 hafta arası yara daha kırmızı ve gergin hale geldikten sonra hızlı bir remodeling (yeniden şekillenme) evresi başlar, zaten belirsiz olan izler haftalar içerisinde görünmez hale gelir.

İlk 2 hafta deniz, havuz ve ağır sporlardan uzak durulması tavsiye edilir, ağır aktiviteler 10. günden başlanarak tedricen artırılırsa iyileşme daha güzel olacaktır. Normal koşullarda hastalar 3. günden sonra masa başı işlerine, 1. haftadan sonra aktivite gerektiren işlerine rahatlıkla dönebilmektedirler.

Blefaroplasti sonrası iz kalır mı?

Göz kapağı estetiği ameliyatlarında pek çok teknik mevcuttur. Bu konuda tecrübeli bir cerrah mümkün olduğunca cilt kesisi olmaksızın, ya da gizli kesilerden cerrahi yapacağı için, iz kalma ihtimali yoktur ya da sıfıra yakındır.

Yine de bazı cilt tiplerinin genetik yapısı, bazı sistemik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, aşırı UV maruziyeti, sigara kullanımı, yara yerinin travmaya uğraması gibi ameliyat dışı faktörler de yara izi üzerine etkili olacağı için bu durumlar ameliyat öncesinde ve sonrasında dikkatlice değerlendirilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Page top
Alfa International