Obezite Tedavileri

Tüp Mide Sleeve Gastrektomi Ameliyatı

Tüp mide ameliyatının tek etkisi midenin hacminin küçültülmesi üzerine değildir. Mide küçültülerek tüp şekline getirilirken mideden salgılanan açlık hormonu üzerinde de ciddi etkisi bulunmaktadır. Yemeğe karşı istek azalır, beyin daha az açlık hisseder yani tüp mide ameliyatı sadece mekanik etki değil hormonal etki de oluşturmaktadır.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Tüp Mide Sleeve Gastrektomi Ameliyatı

Tüp mide yani Sleeve Gastrektomi ameliyatı midenin cerrahi işlemle bir tüp (boru) haline getirilmesidir. Sindirim sistemi incelendiğinde bu sistemin hemen hemen bütün organlarının boru şeklinde olduğu görülür. Yemek borusu, bağırsaklar bunların hepsi ince uzun borular şeklinde organlardır. Bu sistemde bir istisna olan mide daha çok gıda alabilmesi ve depo oluşturabilmesi için boru şeklinde değil kese şeklindedir. Ameliyatla midenin büyük bir kısmı geri dönüşü olmayacak şekilde çıkarılarak yemek borusunun devamı ve bağırsaklarla devam eden bir sistem haline getirilmesi tüp mide ameliyatıdır. Mideye bir tüp veya başka bir yabancı cisim yerleştirilmemektedir. Midenin şekli tüp şekline benzediği için tüp mide ameliyatı olarak isimlendirilir.

Tüp mide ameliyatının tek etkisi midenin hacminin küçültülmesi üzerine değildir. Mide küçültülerek tüp şekline getirilirken mideden salgılanan açlık hormonu üzerinde de ciddi etkisi bulunmaktadır. Yemeğe karşı istek azalır, beyin daha az açlık hisseder yani tüp mide ameliyatı sadece mekanik etki değil hormonal etki de oluşturmaktadır.

Tüp Mide ( Sleeve Gastrektomi) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tüp mide ameliyatı genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Tüp mide ameliyatı neredeyse her zaman kapalı yani laparoskopik yöntemlerle yapılır. Cerraha ve hastaya göre tek delikten veya 4-5 delikten ve hatta robot ile de yapılabilir. Delikler çok küçük olduğu için estetik anlamda ileride sorun yaratmamaktadır.

Ameliyat sırasında hata yapıp mideyi çok küçültmemek için yemek borusunun çapı kadar mide girişine bir kalibrasyon tüpü yerleştirilir. Bu kalibrasyon tüpü sayesinde mide yemek borusunun devamıymış gibi küçültülürken aşırı darlık ve tıkanma oluşması engellenmiş olur.

Damarlanma ve kanamayla ilgili önlemler alındıktan sonra mide özel kesici ve kapatıcı aletlerle (zımbalama) boydan boya kesilir. İşlem bittikten sonra ameliyatın başında konulan kalibrasyon tüpü çıkartılır.

Ameliyat sırasında bir veya birden fazla farklı teknikle kaçak olup olmadığı test edilir. Benzer testler ameliyat sonrasında da yapılabilmektedir.

Tüp Mide Ameliyatı Hangi Hastalar İçin Uygundur?

Tüp mide ameliyatı günümüzde morbid obez hastalar için uygulanan cerrahi teknikler arasında en sık tercih edilen yöntemdir. Klasik metabolik cerrahi olarak gecen veya mide bypass ameliyat grubu kadar etkili olmasa da Tip 2 diyabeti düzeltmek konusunda da olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Kontrol altına alınamayan diyabet veya ileri derece reflü problemi olan obezite hastalarında tüp mide ameliyatı önerilmemektedir. Obeziteden ziyade diyabet hedefteyse daha etkili yöntemlerin var olduğunu söylemek mümkün. Tüp mide ameliyatını ilerleyen dönemde diğer ameliyat tekniklerine dönüştürme şansı bulunmaktadır. İkinci bir cerrahi ile tüp mideyi mide bypası veya Duodenal Switch gibi metabolik cerrahi tekniklerine dönüştürmek daha kolay bir yoldur.

Tüp Mide Ameliyatı Öncesi ve Ameliyat Günü Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tüp mide ameliyatı öncesinde hastalar çok geniş tetkiklerden geçmektedir. Tüp mide ameliyatına engel olabilecek mide ülseri, kalp rahatsızlığı gibi sorunların olup olmadığı değerlendirilir. Öncelikle ameliyata engel sorunlar giderilerek hasta cerrahiye uygun hale getirilir. Bazen cerrahi öncesi uygulanan bu tedaviler aylarca sürebilmektedir. Bunun yanında diyet uzmanları, psikoloji ve psikiyatri uzmanları da hastayı kontrol edip ameliyata uygun olup olmadığını değerlendirmektedir. Önemli olan hastanın obezite ameliyatına sorunsuz girmesidir.

Hasta genellikle ameliyat günü hastaneye yatmaktadır. Ameliyattan sonra da hastanede kalma süresi 2-3 gündür.

Çok ciddi kilo problemi olan ve özellikle karaciğer yağlanması ön planda bulunan hastalarda ameliyattan önce 10- 15 günlük özel bir diyet programı uygulanabilmektedir. Bu özel diyet programı ile karaciğeri küçülterek ameliyatın daha risksiz hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) Ameliyatının Yaş Sınırı Bulunmakta mıdır?

Genel olarak bakıldığında beyinsel ve kişisel gelişimini tamamlamamış bireylerde yani 18 yaştan önce tüp mide ameliyatı dâhil obezite cerrahi tercih edilmemektedir. Ancak çok nadir durumlarda;  uzunca bir süre çocuk psikiyatristi, beslenme, endokrin ve çocuk gelişim uzmanı denetiminde olmasına rağmen yeterli kilo veremeyen, ciddi obezite sınırlarını geçen buna bağlı olarak da erken dönemde ciddi metabolizma sorunları yaşayabilen çocuklarda cerrahi düşünülebilir. Ancak bu çok küçük bir hasta dilimidir.

Bu istisnai durumun haricinde 18 yaşından önce tüp mide ve diğer obezite cerrahileri yapılmamaktadır.

Üst sınır ise klasik bilgiye göre 65 yaş olarak kabul edilmekle birlikte genel durumu iyi, cerrahi işlemi kaldırabilecek ve beklenen hayat süresi uzun olan hastalarda daha ileri yaşlarda da tüp mide ameliyatı yapılabilmektedir.

Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) Ameliyatı İçin Uygun Kilo Aralığı Nedir?

Tüp midenin de içinde bulunduğu obezite ameliyatlarına cerrahi işleme karar verilirken fazla kilo değil vücut kitle indeksi (VKİ) üzerinden hesaplama yapmak daha uygun bir yoldur. Vücut kitle indeksi hastanın kg. cinsinden ağırlığının metre cinsinden boyunun karesine bölünmesidir. Bu hesaplama sonunda çıkan rakam 18-25 arasındaysa vücut kitle indeksi normal olarak kabul edilir. 25-30 arası VKİ’ine sahip kişiler obez olarak kabul edilmezler, bu guruba fazla kilolu denilmektedir. Ancak vücut kitle indeksi 30 ve üzerindeki kişiler obez olarak kabul edilmektedir. Obez olarak adlandırılan her hasta tüp mide veya diğer obezite cerrahi ameliyatları için uygun hastalar olmayabilirler. Vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde olup beraberinde obezitenin getirdiği rahatsızlıkları ve hastalıkları yaşayan hastalar tüp mide ameliyatına uygundur. Vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastaların hiçbir rahatsızlığı olmasa bile tüp mide ve diğer obezite ameliyatları için uygundur.

Bu hesaplamalarda kontrolsüz diyabet istisnadır. Hastanın diyabeti tüm diyet ve medikal tedavi denemelerine rağmen kontrol altına alınamıyorsa hastanın vücut kitle endeksi 30-35 arasında olursa dahi metabolik cerrahi için uygundur.

Tüp Mide Ameliyatında (Sleeve Gastrektomi) Kilo Verme Nasıl Sağlanır?

Tüp mide ameliyatında mide yemek borusunun devamı gibi tüp haline getirilerek hacmi küçültülür. Midenin hacminin küçülmesinin yanında açlık hormonu olarak bilinen Ghrelin salgılanması da ciddi oranda azalır. Hem midenin hacim olarak küçülmesi hem de açlık hormonunun daha az salgılanması iştahı etkiler. İştahı azalan, çok çabuk doyan ve daha az beslenme ihtiyacı hisseden hastalara ameliyat öncesi ve sonrası doğru beslenme ile ilgili bilgi verilmelidir.  Hastalar çok az gıda ile doydukları için bu gıdaların kaliteli, yani protein, mineral ve vitamin içeriği zengin besinler olması gerekmektedir.

Tüp Mide Ameliyatı Hangi Hasta Grubu İçin Uygun Değildir?

Aktif kalp hastalığı, kanser ve ileri akciğer yetersizliği gibi hastalıları olan, başka ameliyatlar için de uygun olmayan hastalar için tüp mide ameliyatı (aslında tüm obezite ve metabolik ameliyatları) uygun değildir. Bunun yanında özel olarak belli bir bilinç seviyesinde olmayan hastaların da bu tür ameliyatları olmamaları gerekir. Kendi iyiliğini bilmeyen, bilinç düzeyi (doğuştan veya sonradan oluşan hastalıklar nedeniyle) düşük olan hastalar için bu tür ameliyatlar tavsiye edilmemektedir. İleri derecede reflüsü olan hastalar ve ameliyat sonrası beslenme kurallarını kabul etmeyen hastalar da tüp mide ameliyatı için uygun değildir.

Tüp Mide Ameliyatının(Sleeve Gastrektomi) Avantajları Nelerdir?

Tüp mide ameliyatının avantajlarını 2 ayrı grupta değerlendirilir.

-Ameliyat olmamaya göre avantajları: Hiçbir ilaç, diyet veya spor yöntemi obezite cerrahisi kadar obezitenin tedavisinde başarılı sonuç vermemektedir. Bu hastalarda tüp mide veya diğer obezite cerrahi teknikleri ile yapılan ameliyatların sonuçları her zaman diğer yöntemlerden daha iyi sonuç vermektedir.

-Diğer cerrahi yöntemlere göre avantajları: Obezite cerrahi adına eksiden uygulanan kelepçe gibi yöntemlerle kıyaslandığında tüp mide ameliyatının etkinliği daha yüksektir. Zaten tüp mide ve diğer obezite cerrahi yöntemlerinin gelişmesiyle günümüzde kelepçe ve benzeri daha eski sayılan tedavi yöntemleri çok az uygulanmaktadır. Tüp mide ameliyatı beslenme sırasında gıda geçişinin normal seyrini bozmamaktadır. Yani normal insanlardaki gibi besin yemek borusu, mide ve bağırsaklar sıralamasıyla ilerlemektedir. Bu yönüyle insan anatomisi ve sindirim sisteminin doğal işleyişine daha uygun bir cerrahi yöntemdir. Cerrahi teknik olarak kolay ve kısa süren bir ameliyattır. Hızlı yapılabilen, anestezi süresi kısa olan ve anesteziye bağlı olabilecek komplikasyon oranlarının bu nedenle daha az olduğu bir cerrahi yöntemdir. Bütün dünyada en çok uygulanan obezite cerrahi tekniğidir.

Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Tüp mide ameliyatı riskleri 3 ana başlık altında toplanabilir.

-Obez hastaların ameliyat olma riskleri: Obez hastaların ameliyatlarında kalp, akciğer, emboli atma, akciğerin sönmesi, böbrek yetmezliği veya kas yıkımı gibi riskler bulunmaktadır. Bu riskler sadece tüp mide ameliyatı için değil, obez bir bireye uygulanan bütün cerrahi işlemler için geçerlidir.

Genel cerrahi komplikasyonları: Cerrahi işlemlerin tümünde bütün hastalarda yaşanabilecek riskler bulunmaktadır. Ameliyat olan her hasta kanama gerçekleşmesi veya enfeksiyon oluşması gibi risklerle karşı karşıyadır. Aynı riskler tüp mide ameliyatı olan hastalar için de düşük oranlarda da olsa geçerlidir.

Tüp Mide Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Tüp mide ameliyatı süresi genellikle 30 – 90 dakika arasında (ortalama bir saat) değişmektedir. Hastanın anatomisi ve cerraha göre bu süre değişebilmektedir. Obezite ameliyatlarında zamanla yarışılmamaktadır. Ameliyatı en ideal şekilde yapmak önemlidir.

Tüp Mide Ameliyatı Olan Kişi Sosyal Yaşamına Ne Zaman Dönebilir?

Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi 2-3 gün arasındadır. Ameliyatı başarılı geçen ve kendisini iyi hisseden hastalar tercihlerine göre ameliyattan 5 gün sonra iş hayatlarına dönebilmektedir. Hatta hasta isterse arkadaşlarıyla gece dışarı çıkarak sinema veya benzeri yerlerde zaman geçirebilir. Ancak bu süreçte ameliyat sonrası beslenme kurallarına uyulması çok önemlidir.

Tüp Mide Ameliyatı (Sleeve Gastrektomi)Sonrası Mide Büyür mü?

Tüp mide ameliyatından sonra midenin bir miktar büyümesi doğal bir süreçtir. Ancak midenin hacminin çok fazla büyümesi verilen kiloların tekrar alınmasına neden olabilmektedir. Hastanın eski kilosuna dönmesi için midenin eski hacmine dönmesine gerek yoktur. Tüp mide ameliyatından sonra doğru beslenme kurallarına uyulmaması ve yaşam şeklinin düzenlenmemesi midenin büyümesine zemin hazırlamaktadır. En önemli beslenme hatası ise gazlı içeceklerin tüketilmesi ile katı ve sıvı yiyeceklerin aynı anda alınmasıdır.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Ağırlık Kaldırmak Sakıncalı mıdır?

Laparoskopik yani kapalı gerçekleştirilen tüp mide ameliyatlardan sonra uzun vadede ağır kaldırmanın bir zararı yoktur. Ancak ameliyatın ilk günlerinde hastanın çok ağır yüklerin altına girmesi uygun değildir. Hastanın çanta taşıması, merdiven inip çıkması gibi normal günlük aktivitelerini yerine getirmesinde erken dönemde bile sorun bulunmamaktadır.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Ne Zaman Spora Başlanabilir?

Hasta; vücut yapısı, yandaş hastalıkları, yaşı ve spor alışkanlıklarına göre yaklaşık 1-1,5 ay sonra aktif spor hayatına dönebilir. Sporda ömür boyu sürecek bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sadece ameliyat sonrası erken dönemde ağır spor yapılması tavsiye edilmemektedir. Bu konuda sıklıkla fizik tedavi uzmanlarından yardım alınmaktadır.

Tüp mide ameliyat sonrası spor yapılacaksa spor hocası ve fizik tedavi uzmanı önerisinde bazı kurallar koyularak yapılabilir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Cinsel İlişki Nasıl Olmalıdır?

Hasta, tüp mide ameliyatından 1 hafta sonra cinsel hayatına geri dönebilir.

Tüp Mide Ameliyatı(Sleeve Gastrektomi) Fiyatını etkileyen faktörler nelerdir?

Tüp mide ameliyatı fiyatını belirleyen birkaç etken bulunmaktadır. Tüp mide ameliyatının ardından yaşanabilecek komplikasyonlar için donanımlı bir hastanenin tercih edilmesi önemlidir ve bu hastanelerin giderleri doğal olarak daha yüksektir. Ayrıca kullanılan malzemenin kalitesi tüp mide ameliyatının fiyatını etkilemektedir. Ameliyattan sonra hastanede ve yoğun bakımda kalış süresi de tüp mide ameliyatı fiyatını etkileyen faktörler arasındadır. Yoğun bakımda kontrol altında tutulması gereken hastalar için tüp mide ameliyatının fiyatı değişebilmektedir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Nasıl Beslenilmelidir?

Tüp mide ameliyatında sonra beslenme ve hayat tarzı değişiklikleri en önemli iki etkendir.

Tüp mide ameliyatı sonrasında beslenmede dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.

Gazlı baloncuklu içecekler ömür boyu yasaktır.

Tüp mide ameliyatında sonra ilk 10-14 gün sıvı beslenilmesi gerekmektedir.

Beslenme düzeninde sıvı ve katı gıdalar aynı anda tüketilmemelidir.

Genel olarak bakıldığında hasta tüp mide ameliyatı sonrası çok az miktarda yiyip doyabildiği için bu az miktarın yüksek kaliteli gıdalardan oluşması gerekir. Hayvansal veya bitkisel proteinden yüksek gıdalar önerilir. Tavuk, balık, hindi yumurta, peynir, yoğurt gibi proteinden zengin besinler ön planda tutulmalıdır.

Sebze ve yeşilliklerden oluşan salata, meyve, kuruyemiş beslenme düzeninde ihmal edilmemelidir.

Uzman bir diyetisyen ve gereğinde bir endokrin uzmanı mutlaka beslenme düzenini kontrol etmelidir.

Beslenme işlevi ile bir uyumsuzluk varsa gerekirse psikolojik destek alınabilir. Hastanın sevmediği gıdı olduğunda zorlamadan profesyonel ekip desteğiyle hastanın alabileceği doğru gıdalar belirlemelidir.

Beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda mineral, protein, vitamin gibi destek gıda alma ihtiyacı doğabilir.

Tüp mide operasyonlarından sonra B-12 vitamini hap şeklinde yutulduğunda yeterince emilemeyebilir. Bu sorun gıdalardan alınan B-12 vitaminde de yaşanabilir. Bu durumda B-12 takviyesi dilaltı hap ve sprey, veya iğne olarak kullanılabilir.

Tüp Mide Ameliyatı ile Gastrik By pass (Mide baypası) Arasındaki Fark Nedir?

Gastrik By pass ameliyatında da tüp mide ameliyatında olduğu gibi mide hacmi küçültülmektedir. Ancak Gastrik By pass ameliyatında mide ikiye bölünüp bölünen bir parça bağırsağın ortalarına bağlanmaktadır. Bu cerrahi işlemle yiyecekler 12 parmak bağırsağından geçmemektedir. Tüp mide de ise yiyeceklerin sindirim sisteminde ilerlemesinde bir değişikliği gidilmemektedir.

Kilo verme konusunda hem tüp mide ameliyatı hem gastrik by pass ameliyatında başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ancak Tip 2 diyabet konusunda gastrik baypas ameliyatı daha etkilidir. Mide reflü problemi olan hastalarda mide baypası operasyonları daha yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra İz Kalır mı?

Tüp mide ameliyatlarında genellikle kapalı yani laparoskopik yöntem kullanılır. Hastanın durumuna göre laparoskopik cerrahide kullanılan delik sayısı değişebilmektedir. Her bir delik 1-1,5 cm. civarındadır ve delikler estetik yöntemlerle kapatılır. Tüp mide ameliyatından sonra çok küçük bir iz kalabilir ancak bu izler estetik anlamda sorun yaratmamaktadır.

Tüp Mide Ameliyatı (Sleeve Gastrektomi) Sonrası Kabızlık Yaşanır mı?

Tüp mide ameliyatında sonra kabızlık yaşanıp yaşanmaması beslenmeyle ilgilidir. Hasta ameliyat sorası beslenmesine dikkat ederse kabızlık yaşanmamaktadır. Beslenme düzenine dikkat etmeyen, yeterli su içmeyen ve yeterli lifli gıda almayan hastalarda kabızlık görülebilir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Saç Dökülmesi Olur mu?

Tüp mide ameliyatında sonra saç dökülmesi nadir de olsa yaşanabilmektedir. Ancak bu durum saçı besleyebilecek maddelerin yetersizliğine bağlıdır. En önemli nedeni de protein eksikliğidir. Protein eksikliğinin yanı sıra; B vitaminleri, folik asit, demir ve çinkonun eksikliği de saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesi durumunda hastanın kan değerleri kontrol edilerek eksik olanın yerine konulması gerekir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Tekrar Kilo Alınır mı?

Tüp mide ameliyatından sonra tekrar kilo almak mümkündür. Üstelik ameliyat sonrası takiplerini aksatan ve yeni hayat düzenini kabul etmeyen hastalar arasında kilo alımı çok fazla bildirilmektedir. İnsan vücudu kendini korumak ister. Kendini korumak istediği şeylerden bir tanesi de açlıktan ölümdür. Zaten bu doğal refleksten dolayı obezite hastalığı ortaya çıkmaktadır. Beynimiz vücut depolarımızın dolu olmasını ister. Bu depolar da genellikle yağdır. Vücuda depolayabilecek fazla miktarda enerji verildiğinde yani çok fazla kalori ile beslenildiğinde kilo alımı yaşanmaktadır. Tüp mide ameliyatı sonrasında beslenme bu bakımdan çok önemlidir. Çikolata, dondurma, sütlaç gibi sıvı, az hacim işgal edip çok enerji barındıran yiyeceklerden uzak durulup beslenme kurallarına uyulması halinde geri kilo alımı yaşanmamaktadır.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra(Sleeve Gastrektomi) Ayda Kaç Kilo Verilmesi Beklenir?

Tüp mide ameliyatında sonra verilen kilolar hastaya göre değişmektedir. Ayda verilecek kilo şeklinde bir hedef bulunmamaktadır. 1,45 metre boyunda 90 kg. ağırlığında bir kadın hasta ile 1.95 metre boyunda 220 kg ağırlığında erkek hastanın aynı zaman içerisinde vereceği kg farklıdır.

gastric sleeve surgery

Hemen bize ulaşın. Aklınıza takılan tüm soruları sorun ve beraberce ilerleyelim.

Bizimle iletişime geçtiğiniz ilk andan itibaren size 7/24 hizmet vermeye, sorularınızı yanıtlamaya ve şüphelerinizi gidermeye hazırız. Size 24 saat içinde yaklaşık fiyat teklifi ile kişiselleştirilmiş bir tedavi planı gönderiyoruz.


  https://alfainternational.co.uk/wp-content/uploads/2023/01/ismail-ozsan.png

  Genel CerrahiDr. İsmail Özsan

  https://alfainternational.co.uk/wp-content/uploads/2022/05/gastric-sleeve-surgery-640x640.jpg
  https://alfainternational.co.uk/wp-content/uploads/2022/05/gastric-sleeve-surgery-640x640.jpg
  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

  Sonunda kararımı verdim, şimdi ne yapmalıyım?

  Hemen bize ulaşın. Aklınıza takılan tüm soruları sorun ve beraberce ilerleyelim.


   Page top
   Alfa International